ACCESS BARS

Zrelaxuje myseľ a telo

icon-13-new-color

ACCESS BARS je relaxačný, telo aj dušu povzbudzujúci proces, odstraňujúci bloky, postihujúce všetky aspekty života. Počas ošetrenia sa pracuje špeciálnou technikou, dotýkajúc sa 32 bodov na hlave. Každý bod vplýva na inú oblasť života (napr. peniaze, kontrola, kreativita, smútok, radosť, starnutie, …).

Jemným dotykom týchto bodov - „BAR“-ov sa spontánne odbúravajú počas života nahromadené mentálne, duševné a fyzické bloky. Ošetrenie je veľmi príjemné, uvoľňujúce a odbúravanie sa spustí okamžite. U väčšiny klientov je hneď citeľné cez pocit psychickej úľavy. Po ošetrení je badateľné, že túžby, sny a ciele sa plnia ľahšie, zmierňujú sa zdravotné problémy, poruchy spánku, metabolizmu, ale napr. aj problémy v partnerskom vzťahu, pracovné problémy atď. Viacnásobným opakovaním možno odbúrať čoraz viac blokov, doporučené je absolvovať minimálne tri ošetrenia s maximálnym odstupom tri týždne. Ošetrenie je rovnako vhodné a bezpečné pre deti aj pre dospelých.

Vedecky potvrdené účinky terapie ACCESS BARS

V roku 2015 uskutočnil popredný neurovedec Dr. Jeffrey Fannin výskum, kde skúmal neurologické účinky Access Bars na 60 účastníkoch. Meraním mozgových vĺn u ľudí pred a po sedení Bars tento výskum odhalil 85% zvýšenie koherencie mozgu. Zistil, že Access Bars má pozitívne neurologické účinky podobné tým, ktoré majú skúsení meditujúci a tieto výsledky prináša okamžite.

Dr. Terrie Hope, PhD. DNM uskutočnila vedecký výskum účinkov Access Bars® na úzkosť a depresiu, publikovaný v časopise Journal of Energy Psychology v roku 2017. Niektoré výsledky tejto výskumnej štúdie ukázali:

 • Závažnosť symptómov úzkosti sa znížila v priemere o 84,7%

 • Všetci účastníci preukázali zvýšenie koherencie mozgu

 • Závažnosť symptómov depresie sa znížila v priemere o 82.7%

Dr. Hope tiež zaznamenala u účastníkov, ktorí pred 90-minútovým sedením popisovali v minulosti pocit zlyhania, sebakritickosť, stratu potešenia a pod., že všetci udali, že 100% týchto príznakov bolo po sedení vyriešených.

Účinky Access Bars

 • Revitalizácia a rekondícia na fyzickej, psychickej a emocionálnej úrovni

 • Upokojenie myšlienok, uvoľnenie stresu, napätia, zlepšenie spánku
 • Zlepšenie sústredenosti a pamäte
 • Zníženie hyperaktivity u detí
 • Urýchlenie hojenia a rehabilitácie po úrazoch, lekárskych zákrokoch
 • Odbúranie únavy a vyčerpanosti, zvýšenie životnej energie a motivácie

 • Eliminácia stavov ako depresia, úzkosť, strachy, fóbie
 • Zlepšenie koherencie mozgu
 • Naštartovanie samoliečebných procesov v tele
 • Odstránenie prevzatých vzorcov správania

KONTRAINDIKÁCIE:

 • Žiadne

Cenník

Access Bars

Access Bars

60 Minút

35 eur

Neváhajte a kontaktujte ma

Martina Bišková

 • Urbánkova 64, 040 01 Košice
 • 0911 698 436
 • mbiskova11@gmail.com