Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Na čo slúžia súbory cookie?

Súbory cookie napomáhajú správnej funkčnosti webovej stránky a umožňujú optimalizovať funkcie stránky k spokojnosti návštevníkov stránky.

Ako a aké používame súbory cookie?

Cookies používame z niekoľkých dôvodov. Niektoré súbory cookie sú potrebné z technických dôvodov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie našej webovej stránky, a označujeme ich ako „nevyhnutné“ súbory cookie. Ďalšie súbory cookie nám umožňujú poskytovať funkčnosť webových stránok alebo zvyšovať dojem návštevníkov z našej webovej. Toto je podrobnejšie popísané nižšie.

Uvedené súbory cookie používame na uvedené účely:

Uvedené cookie zbierame na základe nášho oprávneného záujmu. Proti tomuto máte právo vzniesť námietku na email kontakt@brutalnyiteckar.sk

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov

Popis: Tento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Účelom tohto súboru cookie je skontrolovať, či používateľ vyjadril súhlas s používaním cookie v kategórii „Reklama“

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov

Popis: Tento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Účelom tohto súboru cookie je skontrolovať, či používateľ vyjadril súhlas s používaním cookie v kategórii“Analytics“

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov

Popis: Tento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Účelom tohto súboru cookie je skontrolovať, či používateľ vyjadril súhlas s používaním cookie v kategórii „Nevyhnutné“.

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov 

Popis: Súbor cookie je nastavený zásuvný modul súhlasu s používaním súborov cookie GDPR a používa sa na ukladanie toho, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.

Kategórie: Ostatné

Trvanie: 12 mesiacov

Kategórie: Nevyhnutné

Trvanie: 12 mesiacov

Popis:Tento súbor cookie sa používa na sledovanie toho, ktoré súbory cookie používateľ pre túto stránku schválil.

Analytické cookie - Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga.
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazenie relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami. Prečítajte si viac informácií o súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.

Zoznam analytických súborov cookie, ktoré používame na našich webových stránkach:

Kategórie: Analytické

Trvanie: 2 roky

Popis: Google Analytics pre štatistické účely

Kategórie: Analytické

Trvanie: 1 deň

Popis: Google Analytics pre štatistické účely

Kategórie: Analytické

Trvanie: 1 minúta

Popis: Google Analytics pre štatistické účely

Uvedené cookie zbierame na základe Vášho súhlasu

Google Analytics  (ďalej len „GA“) je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"). Táto služba poskytuje štatistiky na báze agregácie a teda anonymné štatistiky, týkajúce sa návštevníkov našich webových stránok.
Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba všeobecné informácie o nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a interakcie s našimi stránkami. Informácie, ktoré tieto cookies zbierajú, sú agregované a teda anonymné. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google nebude v žiadnom prípade Vašu IP adresu dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Anonymizácia IP adresy je aktivovaná na našej webovej stránke, čo znamená, že Vaša IP adresa je vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, môžete si nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Prístup Google Analytics k Vašej aktivite môžete zablokovať tak, že si inštalujete nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Používanie cookies môžete odmietnuť tak, že si zvolíte príslušné nastavenia na vašom prehliadači alebo sa odhlásite z cookies z Google Analytics.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookie možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookie.

Mali by ste si uvedomiť, že pri mazaní súborov cookie sa stratia všetky predvoľby. Týka sa to aj prípadov, keď ste sa odhlásili z používania súborov cookie, pretože to vyžaduje nastavenie súboru cookie pre deaktiváciu.

Odkazy nižšie vás prevedú do sekcií „Pomoc“ pre každý z hlavných prehľadávačov, kde získate ďalšie informácie o správe súborov cookie.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o cookies, vrátane toho, ako zistiť, ktoré cookies boli nastavené a ako ich spravovať a mazať, navštívte www.allaboutcookies.org

Kto môže byť príjemcom?

Poskytovateľ webhostingu.

Využívame profilovanie a / alebo automatizované rozhodovanie?

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Fanúšikovská stránka brutalnyiteckar

Sme autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku. Táto stránka slúži na prezentáciu našich služieb a produktov, na šírenie akýchkoľvek informácií a názorov, komunikáciu s Vami ako účastníkmi na sociálnych sieťach napr. Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb (účastník sociálnych sietí) sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedenej spoločnosti. Fanúšikovská stránka na sociálnej sieti na Facebooku nie je určená deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje, čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight. K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami spoločným prevádzkovateľom, z dôvodu že nám môže poskytnúť vyššie spomínané anonymné štatistické údaje. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje spoločnosť Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing  alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Vytvorením fanúšikovskej stránky umožňujeme spoločnosti Facebook, aby umiestňovala cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook. Spoločnosť pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručuje sa, že osobné údaje spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

V rámci fanúšikovskej stránky spracúvame osobné údaje o účastníkoch (v závislosti od profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na naše príspevky, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako "páči sa mi to" a pod. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Kliknutím na "like" na facebookovej stránke, súhlasia subjekty, aby sme zavesili na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.

Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook. A v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní

Poskytovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak spoločnosť Facebook môže mať umiestnené serveri mimo EÚ . Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosť Facebook so sídlom v USA je certifikovaná podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považuje sa  za spoločnosť zabezpečujúcu primeranú úroveň ochrany.

Práva dotknutej osoby

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
  • namietať na spracúvanie osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.